Najpopularniji studij u protekloj godini bio je studij fizikalne terapije. Brojni maturanti odabrali su baš ovaj poziv kao nastavak svog obrazovanja nakon srednje škole.

 

Poslije studija

Završetkom adekvatnoga obrazovanja fizioterapeuti odrađuju godinu dana pripravničkoga staža. Tek tada imaju pravo polagati stručni ispit koji im osigurava licencu u trajanju od šest godina.

U tom periodu moraju se dodatno educirati. Ako ne idu na dodatne radionice usavršavanja moraju ponovno polagati ispit kako bi produžili svoju licencu na sljedećih šest godina.

 

Fizikalna terapija vani i kod nas

No, unatoč velikom zanimanju za studij fizioterapije na 10 000 stanovnika u Hrvatskoj samo je 30 fizioterapeuta. U razvijenim zemljama poput Finske čak ih je 270 i to u slabo naseljenim dijelovima. Latvija i Rumunjska nalaze se na začelju zemalja Europske unije.

Osim toga, fizikalna terapija izostavljena je u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, što znači da je put od pacijenta do fizioterapeuta jako dug.

Prva je stanica liječnik opće medicine koji pacijenta upućuje dijagnostičaru, pedijatru, ortopedu ili nekome drugome. Tek na trećoj adresi pacijent stiže do fizioterapeuta. Bilo bi bolje kada bi postojala prečica do njega, a još bolje kada bi fizioterapeuti bili u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

 

Zašto je fizikalna terapija važna?

Ako uzmemo u obzir da fizioterapeuti rješavaju oko 80 posto koštano mišićnih stanja nepotrebno je dugačak put. U više od 50 posto zemalja EU pacijenti imaju direktan pristup do fizioterapeuta.

Da se u ovome području doista radi dokazuje i podatak kako su fizioterapeuti prva zdravstvena profesija u Lijepoj našoj koja je donijela kliničke smjernice utemeljene na znanstvenim dokazima.

Unatoč brojnim pohvalama i članstvu u međunarodnim organizacijama poput Svjetske organizacije za fizikalnu terapiju te Međunarodne mreže regulacijskih tijela u fizikalnoj terapiji, u Hrvatskoj komori fizioterapeuta svjesni su stvarnog stanja stvari.

 

Zaključak

Situacija  zdravstvu nije sjajna. Tehnike i tehnologije su jako uznapredovale koje puno koštaju za sustav zdravstva, a s druge strane nema se dovoljno novaca u sustavu.