Mnogi ga kolokvijalno nazivaju bolešću novog doba, prvi znakovi najčešće se javljaju već u prvoj godini života djeteta, a uz sebe još uvijek veže mnoge nepoznanice. Što je zapravo autizam?

Autizam je stanje, to je sveobuhvatni razvojni poremećaj koji se javlja u ranom djetinjstvu i traje cijeli život. On zahvaća sve aspekte dječje ličnosti, znači u potpunosti djeluje na dječju osobnost, na mišljenje, emocije, ponašanje, percepciju.

UZROCI

Ravnateljica Centra za autizam, dipl. defektologinja, Žarka Klopotan kaže nam kako su uzroci autizma neurobiološki. To znači da je negdje u središnjem živčanom sustavu došlo do oštećenja mozga.

Postoji niz različitih teorija. Neki će nam teoretičari reći da je genski uzrok i to dokazati, neki će reći i doista tako i u stvarnosti može biti da je bio traumatski uzrok, da je bila ozljeda pri porodu, može biti virusna infekcija u trudnoći… „ (Žarka Klopotan, dipl. defektologinja, ravnateljica Centra za autizam)

U svakom slučaju, mogući uzroci su različiti. Roditelji mogu prepoznati znakove odstupanja od normalnog ponašanja kod djeteta već u prvoj godini starosti. Ti znakovi ne moraju nužno upućivati na autizam, no bilo bi dobro na njih obratiti pažnju.

PRVI ZNAKOVI

Jedan pod prvih kod male bebe može biti da ona ne uzvraća pogledom, pogled oči u oči majci, da ne uzvraća onu uzajamnost i emocionalno razmjenjivanje, gledanje licem u lice, one prve interakcije koje se razvijaju između djeteta i majke.

Možda se kasnije neće javiti socijalni smiješak, neće se javiti ono brbljanje koje je toliko karakteristično za male bebe iz kojeg se onda kasnije razvija jezik i govor.“ (Žarka Klopotan, dipl. defektologinja, ravnateljica Centra za autizam)

Ako roditelj primijeti neke od navedenih znakova kod svojeg djeteta, trebao bi se za pomoć obratiti pedijatru koji će dalje uputiti roditelja na dodatne medicinske zdravstvene pretrage.

Onda kada se dijagnosticira poremećaj iz spektra autizma, praktički je sigurno da će to dijete cijeli život trebati određenu količinu podrške.

Međutim, pravovremenim reagiranjem dok je mozak djeteta još uvijek u razvoju, moguće je utjecati na sam poremećaj na način da se teškoće ublaže te usmjeriti dijete na način da maksimalno iskoristi svoje sposobnosti.

Čak i danas, zbog nedostatka odgovarajuće dijagnoze i usluga, mnoga djeca, kao ni odrasli ljudi s autizmom, ne primaju adekvatnu skrb. U Hrvatskoj nema organizirane dijagnostičke službe za autizam.