Iskustvo boli je subjektivan osjećaj i nije lako mjerljiv. Danas se bol liječi, budući da se više ne smatra samo simptomom. Je li istinita tvrdnja kako žene podnose bol bolje od muškaraca i na koji se način liječi?

 

Bol je jedan od osnovnih osjećaja svakog čovjeka. Neki su ljudi na bol osjetljiviji od drugih, a tolerancija na nju ovisi o mnogim čimbenicima kao što su stavovi, uvjerenja, osobnost, dob, spol.

Danas se bol više ne smatra samo simptomom, već se bol kao takva liječi. Razlog je što neliječena bol može dovesti do komplikacija i razvoja drugih stanja.

Vrste boli – akutna i kronična

Akutna bol koja nije adekvatno liječena dovodi do razvoja kronične boli sa svim ostalim komplikacijama, tvrdi liječnica Lidija Fumić Dunkić.

Bol može biti trenutna koja je primjerice posljedica neke ozljede, a akutna je ako traje do 3 mjeseca. Kronična bol traje dulje od 3 mjeseca. Liječenje boli ovisno je u velikoj mjeri o mehanizmu nastanka.

 

Poslovna žena s bolovima u trbuhu - dismenoreja - Što trebate znati o sindromu policističnih jajnika

 

Liječenje

Neuropatska bol nastaje kao posljedica oštećenja živca. Kod te vrste boli nikakvi klasični analgetici ne mogu dovesti do poboljšanja. Stoga se koriste antiepileptici i antidepresivi.

Ne postoji nijedan dijagnostički instrument, nijedan nalaz koji može procijeniti intenzitet boli. Pacijente koji se žale na bol liječnici će pitati da na skali od 1 do 10 procijene kolika je jačina boli koju osjećaju.

Pri čemu je 0 bez bolova, a 10 najjača moguća bol. Postoje i razni upitnici, takozvane multidimenzionalne skale prema kojima se procjenjuju drugi aspekti boli, kao što su neuropatska, afektivna i psihička.

 

Žena se drži za glavu - vrtoglavica

 

Žene podnose bol bolje od muškaraca – mit ili istina?

Iskustvo boli teško je mjerljivo. Uvriježeno je mišljenje kako ju žene podnose bolje od muškaraca. Međutim, žene samo intenzivnije doživljavaju bol. Generalno govoreći, žene su osjetljivije na različite psihološke reakcije kao što su stres, anksioznost, depresija.

Kroničnu bol često prati osjećaj gubitka kontrole nad boli, osjećaj katastrofiziranja tako da dolazi do situacije u kojoj pacijenti posežu za lijekovima prečesto i u prevelikim količinama.

Ljudi u 21. stoljeću ne žele trpiti bol, što je svakako pozitivna mjera jer bol treba liječiti. Ako je uzrok boli očit poput udarca, loma ili druge ozljede, posve je opravdano samoinicijativno popiti lijek protiv bolova. Ako bol traje duže i ako uzrok nije jasno prepoznatljiv, svakako treba potražiti pomoć liječnika.