U dobi od dvije i pol do pete godine vaše dijete počinje upotrebljavati nove riječi, slagati kompliciranije rečenice i s entuzijazmom ispitivati o okolini koja ga okružuje. No, ne polazi svima od ruke glatko i jasno reći ono što misle.

 

Što je mucanje?

Mucanje je govorni poremećaj kojeg karakterizira nepravilan ritam i tempo govora. Klinička manifestacija uglavnom je vezana uz ponavljanje prvo glasa, potom sloga, kao i  produljivanje elemenata unutar riječi.

Mucanje je vrlo kompleksan poremećaj koji se ne promatra samo kroz govor. Pračeno je i određenim tikovima te pokretima glave i tijela. No, što uzrokuje pojavu mucanja? Odgovor smo potražili kod stručnjaka.

“Vrlo često nam roditelji dođu i kažu – imali smo situaciju nekog većeg stresa, zalajao je pas ili dogodilo se nešto, rodio se mlađi brat, sestra. Neka situacija koja je bila okidač da dođe do  zastoja. Vrlo često, i to želim posebno naglasiti, roditelji osjećaju jedan strah, osjećaj da su oni krivi za djetetovo mucanje. Mucanje bi se javilo prije ili kasnije”, tvrdi voditeljica Službe za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi doc.dr.sc. Katarina Pavičić Dokoza.

Mucanje bi se pojavilo upravo zato što, osim stresa, za razvoj mucanja postoji genetska predispozicija. To ne znači da se kod svake osobe mora pojaviti odstupanje u ritmu i tempu.

Mucanje se javlja kod 3 do 5 posto djece, učestalije je kod dječaka, no 50% djece prevlada ovaj razvojni poremećaj do puberteta. Stoga je važno razlikovati razvojno od početnog mucanja.

Razvojno mucanje u pravilu obilježavaju ponavljanja duljih elemenata u govoru. Ako dijete višestruko ponavlja riječi, a da vi pritom na djetetovom licu ne vidite nikakvu promjenu, nema promjene unutar same strukture rečenice u smislu intenziteta, onda je to razvojno mucanje.

Kada mucanje krene na razinu samog sloga ili na razinu glasa, onda već govorimo o elementima koji pokazuju određenu predikciju da bi se kod djeteta mucanje moglo razviti i da bi moglo prijeći u kronično.

 

Kada je vrijeme za posjet logopedu?

Kada primijetite da se vaše dijete bori s riječima ili mu usne podrhtavaju, vrijeme je za posjet logopedu koji će procijeniti je li djetetu potrebna terapija, i ako je, u kojem obliku. Djetetovom mucanju u Poliklinici Suvag pristupaju na nekoliko načina, a jedan od njih je individualni terapijski postupak.

Postupci koji se provode u individualnom radu s djetetom koji muca, na specifičan način provode se i u grupi.

Jedan od načina je korištenje vibracijske daske koja omogućava prenošenje niskih frekvencija. Niske frekvencije one su koje nam nose ritam, intonaciju, dakle, one elemente govora koji su kod mucanja narušeni.

Drugi terapijski postupak u grupi je dramatizacija. Izvodi se na način da jedan pojedinac kontrolira svoj govor u gotovo stvarnom okruženju, s drugim govornicima, i taj govor onda postaje ritmičan, tu su uključene i emocije. Treći postupak su glazbene stimulacije.

 

Uloga roditelja

Osim terapijskih postupaka, važnu ulogu imaju i roditelji. Nekoliko korisnih savjeta – posvetite vrijeme djetetu, poslušajte njihove misli bez prekida, igrajte igre koje ono voli, ne inzistirajte na govoru ako je dijete uzrujano i ne potičite da priča pred drugima ako ne želi. Većina djece preraste mucanje i postane uspješan u karijeri koja zahtijeva govor poput Winstona Churchilla i Marlyn Monroe.